Då kan Riksväljaren vara det bästa verktyget för dig!

Riksväljaren är en katalog där du hittar komplett, aktuell och kontrollerad information om:

  • Utbildningar med riksrekrytering
  • Fristående gymnasieskolor
  • Spetsutbildningar och Estetiska spetsutbildningar
  • International Baccalaureate
  • Idrottsgymnasier

På Tremedia går vi ut till alla utbildningsanordnare och samlar in uppgifter som vi även kontrollerar mot aktuell information hos Skolverket. Det är en katalog det ligger stort reseracharbete bakom och resultatet är en katalog med de mest uppdaterade och sammanställda uppgifterna om dessa utbildningar och skolor som finns idag.

Läs mer och beställ >>