Små positiva effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

De utökade möjligheterna att välja gymnasieskola har haft små men positiva effekter på elevernas framtida inkomster och utbildningsnivå, visar Riksrevisionens nya granskning. Störst betydelse har förändringarna haft för barn till föräldrar med låg utbildningsnivå.

Läs mer på riksrevisionen.se >>

2018-10-30T08:34:29+00:00 2018-10-30|
Translate »