Utbildningsdepartementet startar en särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

Läs mer på regeringen.se >>

Läs mer på skolvarlden.se >>