Det är en del belopps- och regeländringar som börjar gälla för studier från och med den 1 juli. Här får du en kort sammanfattning över de större ändringar som är på gång.

  • Höjning av bidragsdelen inom studiemedlen
  • Höjning av studiebidraget för unga på gymnasiet
  • Högre bidrag för de som läst introduktionskurser på gymnasiet
  • Högre bidrag för studerande på KPU
  • Nya regler om merkostnadslån för undervisningsavgift
  • Nya belopp för lån till resor vid utlandsstudier
  • Ändrade regler om utländska utbildningar

En mer detaljerad sammanfattning finns på csn.se >>