Är du intresserad av fortbildning inom studie- och yrkesvägledning. Utveckla din kompetens med Skolverkets kurser som startar till hösten. Anmälan öppnar i april.

Läs mer om kurser och anmälan på skolverket.se >>