Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport 2018

Svenskt Näringslivs gymnasierapport 2018 ”Attityder, antal och etablering” har just släppts.

Ladda ner rapporten >>

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se >>