Läraren och Skolverket-experten Johanna Bogfors ligger bakom en unik metod som har förbättrat skolresultaten avsevärt och gjort att fler elever går ut gymnasiet.
Hon kallar det att sprida ”skolkärlek”.
– Gör detta till den viktigaste frågan på skolan, säger hon.

Läs mer på skolvarlden.se