Tänk dig om det gick att förstå vilka kompetenser arbetsgivare efterfrågar på ett enkelt och träffsäkert sätt. Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.
Det kan bidra till bättre och snabbare matchning i framtiden.

Läs mer på arbetsformedlingen.se