Tre teman – tre utmaningar. Akademins roll, det livslånga lärandet och högskolans resurser är de frågor som kommer att stötas och blötas på Högskoleforum den 4-5 december. Ett självklart val för Anders Söderholm och Helen Dannetun.

Läs mer på uka.se

Till programmet och anmälan