Genom matchningsinsatser ska unga som varken arbetar eller studerar få hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu har 19 ansökningar från studieförbund och folkhögskolor inkommit till Folkbildningsrådet för matchningsprojekt som ska bedrivas under 2018.

Läs mer på folkbildningsradet.se