Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas. Huvudmannen för grundskolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8. I specialskolan ska detta gälla från och med årskurs 9. På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att överlämna propositionen till riksdagen.

Läs mer på regeringen.se