Skolverket har tagit fram ett webbstöd som syftar till att stärka likvärdighet och kvalitet i kommunernas aktivitetsansvar. Stödet utgår från de allmänna råden och stödet kommer utökas efterhand.

Läs mer på skolverket.se