Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss (Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala) med förslag om att digitalisera de nationella proven i skolan. Syftet är att effektivisera provhanteringen och att öka likvärdighet och rättvisa i betygssystemet.

För att effektivisera det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning föreslår regeringen att de nationella proven och bedömningsstöden digitaliseras. Digitalisering ska minska arbetsbördan och därmed frigöra tid för lärare till undervisning. Lagrådsremissen innehåller också förslag om att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning, att proven ska anonymiseras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma proven. Dessa ändringar kommer att öka likvärdigheten och rättvisan i kunskapsbedömningen av enskilda elever.

Läs mer på regeringen.se

2017-06-29T11:39:43+00:002017-06-29|
Translate »