Regeringen vill införa obligatorisk prao i högstadiet

Utbildningsminister Gustav Fridolin meddelar i dag att regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan. Syftet är att ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning.

Läs mer på regeringen.se

2017-06-12T12:39:58+00:00 2017-06-12|
Translate »