Beslut om nytt studiestartsstöd införs

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa det så kallade studiestartsstödet, vilket även kommer att omfatta studier på folkhögskola.

Tanken med studiestartsstödet är att fler personer med kort utbildningsbakgrund ska studera för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet ska bestå av bidrag utan inslag av lån och utgöra ett komplement till studiemedelssystemet.

Lagen om studiestartsstöd och följdändringar i vissa lagar föreslås träda i kraft den 2 juli 2017.

Läs mer på folkbildning.se

2017-06-02T09:26:13+00:002017-06-02|
Translate »