Att skapa bättre möjligheter att synliggöra och erkänna människors kompetens, oavsett hur de skaffat sig den, är en avgörande fråga för Sverige. Nu lämnar Valideringsdelegationen förslag på en nationell strategi för validering till regeringen.

Läs hela artikeln på dagenssamhalle.se

Förslaget som pfd – En nationell strategi för validering