Åtta av tio företagare vill ta emot praoelever, visar en färsk studie av Svenskt Näringsliv. Två av tre har också gjort det under senaste året. Men det skulle kunna vara fler, för många får inga elever på grund av skolans ointresse, uppger företagen i undersökningen.

– Företagen känner ett starkt ansvar för ungdomarnas framtid och försöker göra en insats. Men skolan och kommunerna är inte tillräckligt intresserade, säger Fredrik Skälstad, skolexpert på Svenskt Näringsliv. De tar inte kontakt med företagen eller är krångliga att samarbeta med.

Läs artikeln på Svenskt Näringslivs webbplats

Läs rapporten här – ”Prao – vägen till det första jobbet”