Sverige och Finland skiljer sig åt på många punkter när det handlar om skola och undervisning. I Finland sätts stöd in redan i årskurs 1 medan man i Sverige väntar till högstadiet.

Läs hela artikeln på Skolvärlden.se