Arbetsförmedlingens utbildningar är nu sökbara på Utbildningsguiden. Det gäller till exempel arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar.

Utbildningar för vuxna på Utbildningsguiden