Den som har ett studiebevis från gymnasieskolan och sedan kompletterat på vuxenutbildningen men inte tagit ut någon examen blir obehörig vid ansökan till högskolan. Betona gärna vikten av att komplettera och ta ut en examen inför vidare studier — både för gymnasister och vux-elever.

Se informationen på Antagning.se.