Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för nyanlända vuxna för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Skolverkets kurs vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar med nyanlända vuxna. Team från samma arbetsplats är välkommna och där kan även rektor kan ingå.

Anmäl dig på skolverket.se.