Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2028? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 högskoleyrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Läs mer på saco.se

Yrkesprognoser i kortfom

Ladda ner hela rapporten ”Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2028”