Anmäl dig till Skolverkets nätverk om gymnasieskolans introduktionsprogram. Nätverket har fokus på styrning och riktar sig till representanter från skolförvaltningen och rektorer som vill utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram.

Anmäl ditt intresse för nätverket