Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att validering inom komvux i högre grad ska möta de behov som finns på arbetsmarknaden och hos individer. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Läs mer om vad de innebär.

Skolverket: Aktuella regeländringar – komvux