Från den 1 juli 2022 gäller en ny princip för hur betyg sätts. Den nya principen ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Skolverket tar samtidigt fram nya allmänna råd om betyg och prövning.

Ny princip för betygssättning och nya allmänna råd