Denna slutrapport från Skolverket sammanfattar resultat och lärdomar från flerårig aktionsforskning och metodutveckling av yrkesutbildning, med särskilt fokus på gymnasielärlingar och på digitalt stöd vid arbetsplatsförlagt lärande.