Förändringarna inom vård- och omsorgsprogrammet har skett i två steg varav merparten trädde i kraft den 1 juli 2021.

Skolverket: Förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet

Skolverket: Förändringar inom yrkesprogrammen