Ett stort antal personer med utländsk gymnasieutbildning som söker utbildningar som startar efter 31maj 2021 påverkas av UHR:s beslut om ändrade och nya omräkningstabeller för ett antal länder. Från och med 1 februari finns information för sökande på Antagning.se.

Läs mer på UHR:s vägledarsidor >>