Många gymnasieelever har inte koll på vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag om de skolkar. Detta kan få stora konsekvenser både för eleven själv och för familjen. Därför kör CSN nu kampanjen Palla skolan för att öka kunskapen hos gymnasieeleverna.

Läs mer på csn.se >>

Gå direkt till pallaskolan.csn.se >>