Skolverket arrangerar fler träffar om prao. Ta chansen att dela erfarenheter och diskutera utmaningarna med att lösa prao under coronapandemin med kollegor runt om i landet. Nya digitala träffar är den 17 och 24 juni, för dig som arbetar med att organisera och samordna prao i din kommun eller på din skola.

Läs mer på skolverket.se >>