Intresset för publikationen iGlappet har varit stort! Tack för all repons!
På förfrågan från våra kunder kan du nu ladda ner kapitlet med arbetsmaterial kostnadfritt som pdf-fil (7 sidor).

Ladda ner arbetsmaterialet som pdf-fil (7 sidor) >>

Läs mer och beställ boken iGlappet >>