Resultaten från de nationella proven i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2019 finns nu publicerade.

Läs mer på skolverket.se >>