Nationella yrkespaket är förslag på sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.

Läs mer och se alla yrkespaket för komvux på skolverket.se >>