I Skolverkets film träffar vi två huvudmän, från Lerums kommun och från Academedia. Dessa har arbetat systematiskt för att förebygga avhopp från gymnasieskolan.