Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet. 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se >>

Ladda ner rapporten – “Perspektiv på arbetsmarknadsläget för personer med kort utbildning” >>