Skolverket: Samlat material om nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

Skolverket har samlat sitt materialet kring nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen. Här finns bland annat information om regelverk, utbildningsplikt, möjligheter att kombinera kurser och språkutvecklande undervisning. Skolverket kommer att bygga upp innehållet under våren 2018.

Gå till sidan >>

2018-01-11T10:08:42+00:002018-01-11|
Translate »