SYV för mellanstadiet: Choice och Brainy

Choice och Brainy är ett helt koncept kring SYV på mellanstadiet. Konceptet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Konceptet består av en bok på cirka 100 sidor som heter “Choice och Brainy möter framtiden” och en pedagogisk handledning (20 sidor) som även innehåller en teorianknytning. Hela konceptet är färdigt att använda för att bygga upp och implementera i undervisningen kring studie- och yrkesvägledning på mellanstadiet.

Kapitel varvas med kreativa uppdragssidor
Efter varje kapitel om Choice och Brainy kommer det sidor med uppdrag för läsaren/eleven. Uppdragen bygger på vägledningsteorier och bottnar i Choice upplevelser.

Vid varje uppdrag finns en fråga och sedan plats med rader, kreativa rutor och grafiska element där eleven kan skriva ner sina uppdrag.

Pedagogisk handledning = lätt att använda
Handledningen är utformad för att på bästa sätt vara ett stöd för läraren/pedagogen som håller i arbetet i klassen. Vår förhoppning är att även en studie- och yrkesvägledare kan vara delaktig i arbetet och bidra med sin kompetens. Detta tror vi skulle vara ett ovärderligt stöd för läraren/handledaren och bidra till att ge arbetet en ytterligare fördjupning.

Läs mer om Choice och Brainy och beställ >>

2017-06-02T11:20:49+00:002017-06-02|
Translate »