Gymnasieskolan växer igen för första gången sedan 2008. Och det program som växer i särklass mest är språkintroduktion för nyanlända elever.

Läs mer på Svenska Dagbladet

Se PM från Skolverket med officiell statistik