Regeringen har beslutat att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) ett uppdrag med syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur för universitets och högskolors bedömning av reell kompetens.

– Att bedöma reell kompetens är viktigt för individen men även för hela samhällsbygget. Den som har skaffat sig kompetens inom ett område, till exempel genom ett långt arbetsliv, ska kunna få den kompetensen bedömd på ett bra sätt vid högskolan, säger Helene Hellmark Knutsson.

UHR får i uppdrag att samordna pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens som ska påbörjas under 2016 och bedrivas till och med 2018. Därefter ska den struktur som pilotverksamheten resulterar i kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens.

Läs mer på regeringen.se