Myndigheterna har svarat väl mot regeringens krav på praktikplatser till nyanlända och funktionsnedsatta. Det tycker Statskontoret som gjort en enkätundersökning. Bäst är Skogsstyrelsen som tagit emot 150 nyanlända under april till augusti.

Statskontoret tror att det finns goda möjligheter att nå det uppställda målet på 1 000 nyanlända praktikanter per år.

”Det finns en utbredd vilja bland statliga myndigheter att bidra till att uppfylla regeringens mål om att ta emot praktikanter”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln på publikt.se