Arbetslösheten fortsätter att minska. Samtidigt har allt fler inskrivna arbetslösa varit utan jobb en längre tid. Sedan förra året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 2 000 personer, till 146 000.

– Vi ser att utbildning är en nyckel för att komma in på svensk arbetsmarknad. Det är nu ännu viktigare att matcha fler mot utbildning som leder till jobb, i samverkan med kommunerna och utbildningsväsendet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se