– Om man har en högutbildad arbetslös förälder är man helt plötsligt jämförbar med någon som har föräldrar som bara är grundskoleutbildade. Så hela den här skyddseffekten försvinner om föräldern inte får jobb trots sin utbildning, säger Torun Österberg, en av forskarna bakom studien och docent i Socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln på www.skolvarlden.se