Nu på torsdag är det dags för Sveriges vägledarförenings 40e konferens – ännu ett jubileum!

Platser finns om du ännu inte har hunnit anmäla dig via www.vagledarforeningen.se