För att förbättra integreringen av nyanlända flyktingar skulle Sverige behöva mer av de tyska arbetsgivarnas lärlingssystem. Det anser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

– Det är framförallt när det gäller samarbetet med arbetsgivare och arbetsmarknaden som det svenska skolsystemet har mycket att lära av Tyskland. Det är ett bra sätt för elever att komma in på arbetsmarknaden, säger Anna Ekström.

Läs hela artikeln på svt.se