Under 2015 påbörjades arbetet med en försöksverksamhet för att stötta anordnare att använda validering för tillträde till och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan (YH). Försöksverksamheten genomfördes i form av en pilotstudie: Riktat statsbidrag för validering inom YH.

Läs mer på www.myh.se