Regeringen har tagit fram ett antal förslag som handlar om att öka antalet platser på lärarutbildningarna, göra nya insatser för att främja läsning, öka läsförståelsen och en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola för elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolan.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplats