Fredagen den 26 augusti bjuder Skolinspektionen in till ett webbinarium arbetslivsanknytning på gymnasieskolans yrkesprogram.

Skolinspektionens granskning av yrkesutbildningarna; restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet visar att samverkan mellan skola och arbetsmarknad behöver utvecklas för att säkerställa att elevernas yrkesutbildning håller en god kvalitet. Rektorer med ansvar för yrkesprogram behöver ta ett större övergripande ansvar i arbetet med de lokala programrådens innehåll och det arbetsförlagda lärandet (apl) och även införliva det i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Läs mer om innehåll och anmälan på Skolinspektionens webbplats