Folkbildningsrådet ingår tillsammans med fem folkhögskolor i Arbetsförmedlingens projekt Kompetensmatchning, som genomförs med stöd från Europeiska socialfonden (ESF).

Folkbildningens delprojekt ska vidareutveckla arbetet med att synliggöra och validera generella kompetenser kopplat till studie- och yrkesvägledning. Utifrån ett egenmaktsperspektiv ska projektet stärka deltagarnas förutsättningar att gå vidare till fortsatta studier och arbete.

De utbildningar som kommer att användas i delprojektet är studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs på folkhögskola. Under våren pågår projektplanering inför projektstart i höst. Projektet Kompetensmatchning planeras pågå i tre år.