Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska göra en översyn av hela systemet för tillträde till sådan högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare och lämna förslag till ett öppnare och enklare system. Uppdraget ska vara klart att redovisas senast den 15 mars 2017.

Utredaren ska:
– ge förslag på nya bestämmelser för tillträde till högskolan
– ge förslag på hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet
– ta ställning till högskoleprovets roll vid urvalet
– ta ställning till ett system med meritpoängens vara eller icke vara
– lämna författningsförslag

Läs direktivet här – ”Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå”