Regeringen har beslutat att fem kommuner i Östergötland ska få dispens att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor.

Samtidigt som folkhögskolorna tar över undervisningen av eleverna är kommunen fortfarande huvudman, vilket betyder att de nyanlända eleverna får ta del av gymnasieskolans studie-och yrkesvägledning, elevhälsa och modersmålsundervisning samtidigt som de går på folkhögskola.

– För att alla ska klara gymnasieskolan måste vi vända på varje sten. Folkhögskolans pedagogik bygger på att se hela människan och den har god förmåga att lyfta människor. Jag tror att den kan vara ett bra alternativ för vissa nyanlända och kan bidra till att fler kan klara av skolan, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Läs mer på www.folkbildning.se